Op 16 april 2015 bezocht ik de kennisdelingsbijeenkomst van NEMO en Platform Beta Techniek over programmeren. Een van de dingen die tijdens deze bijeenkomst opviel, was dat veel andere partijen in het onderwijs net als OPONOA graag zouden zien dat er een leerlijn programmeren zou worden ontwikkeld.


Op 22 april 2015 vond op initiatief van de PO-raad, in samenwerking met Kennisnet, de conferentie Beter en slimmer leren met ICT plaats. Bij deze conferentie bezocht ik de workshop “Meters maken met ICT in het onderwijs: het aanpakken van versnellingsvragen”. In deze workshop werd in gegaan op hoe een versnellingsvraag om het gebruik van ICT in scholen te bevorderen, geformuleerd en ingediend kan worden en op de ondersteuning die Kennisnet daarbij kan bieden.

Deze beide bijeenkomsten vormden de aanleiding om samen met drie andere besturen (OOADA, FIER en Kits Primair) een versnellingsvraag met als overkoepelende vraag “Hoe kunnen we een leerlijn programmeren implementeren in het basisonderwijs?” in te dienen. Deze aanvraag werd gehonoreerd. Dit betekent dat er in het schooljaar 2015-2016 door de verschillende partijen in samenwerking met anderen gewerkt wordt aan het beantwoorden van deze vraag.

Categorieën: Geen categorie