Bij het begin van de tweede sessie van de masterclass “Programmeren” bij De Wereldboom werd kort teruggeblikt op en gepraat over de eerste masterclass.

Alle kinderen, groot en klein, bleken goed te hebben onthouden dat het erg belangrijk is dat instructies zo precies mogelijk gegeven worden (algoritmen).

Na deze terugblik kregen de kinderen uitleg over een viertal computational thinking activiteiten die voor alle deelnemende kinderen (leeftijd vier tot en met twaalf jaar en een aantal kinderen van de taalschakelklas) toegankelijk waren.

Nadat de kinderen in groepjes verdeeld waren, gingen de kinderen enthousiast aan het werk. Alle groepjes wisselden na verloop van tijd van activiteit zodat alle kinderen alle activiteiten konden doen.

Tijdens deze tweede sessie hebben de kinderen elkaar “geprogrammeerd” door met afbeeldingen algoritmen te maken / instructies te schrijven en de kinderen probeerden een door een van hen gemaakte code te “raden”.

De kinderen werkten goed samen en alle kinderen waren betrokken bij de activiteiten. Ook bij deze sessie hebben de kinderen ervaren dat het erg belangrijk is dat het geven van precieze instructies erg belangrijk is. Als de “programmeur” dit niet doet, gebeuren er soms onverwachte en in dit geval grappige dingen…

Categorieën: Geen categorie