Op woensdag 18 april was ik een van de deelnemers bij de lerarenbijeenkomst over de concept-visie op digitale geletterdheid.

Binnen curriculum.nu werken collega leraren (en schoolleiders) aan het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen voor het PO en VO, nu ook voor digitale geletterdheid. De inzet bij die herijking van kerndoelen is ‘de leraar in the lead’. (Bron: PO-raad)

De afgevaardigden van het ontwikkelteam  curriculum.nu presenteerden de concept-visie en zij lichtten deze toe. Aan de hand van een aantal vooraf geformuleerde vragen en dilemma’s gingen de deelnemers eerst in kleine groepjes en vervolgens plenair met elkaar in gesprek. Dit leverde feedback op de concept-visie op. De opbrengst van deze bijeenkomst en de feedback van anderen wordt door het ontwikkelteam gebruikt bij de verdere ontwikkeling van het nieuwe curriculum.

Na de pauze was er een door Kennisnet verzorgde inspiratiesessie over variëren met leermiddelen.

Ik vond het fijn om al in een redelijk vroeg stadium inzage te krijgen in en toelichting te krijgen op de ontwikkeling van het nieuwe curriculum voor digitale geletterdheid. Mooi dat wie dat wil de gelegenheid heeft om mee richting te geven aan de nieuwe kerndoelen!

Feedback geven kan nog tot 25 april 9.00 u.

Categorieën: Geen categorie