Een aantal weken geleden werd ik benaderd om op 5 november bij Beeld en Geluid in Hilversum een workshop computational thinking met een onderdeel over robots als deel van de opleiding Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals te verzorgen. Deze opleiding is een gezamenlijke opleiding van GO Opleidingen en van de Koninklijke Bibliotheek.

Het basistrajectprogramma dat de deelnemers volgen, draagt er toe bij dat mediacoaches activiteiten kunnen bedenken en organiseren om de mediawijsheid (de verzameling competenties die je nodig hebt om actief, kritisch én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving, waaronder computational thinking) van kinderen jongeren, senioren, leerkrachten en directies te verbeteren. (Bron: https://www.mediawijsheid.nl/mediacoach)

Ruim voor het begin van de workshop meldde ik me bij de receptie / kassa van Beeld en Geluid. Door een van de andere medewerkers werd ik begeleid naar de mooie workshopruimte waar ik de opstelling van het meubilair veranderde en ik het materiaal voor de eerste helft van de workshop klaarzette.

Na een korte inleiding informeerde ik de deelnemers over wat computational thinking is en over redenen om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid waaronder computational thinking. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden die als groep werden uitgevoerd maakten de deelnemers beknopt kennis met begrippen en principes die horen bij computational thinking.

Aansluitend gingen de deelnemers groepsgewijs aan de slag met de “unplugged proeverij”; een soort circuit waarbij men kennis kon maken met een aantal mogelijke manieren om zonder de inzet van computers of andere devices toch begrippen en principes van computational thinking te laten verduidelijken en te ervaren.

Toen alle groepjes alle “stations” waren gepasseerd, blikten we centraal kort terug op deze proeverij en verwoorden de deelnemers welke begrippen en principes zij in de unplugged activiteiten herkend hadden.

Na de pauze introduceerde ik beknopt de verschillende robots die ik te behoeve van de “plugged proeverij” had meegenomen. Voordat de deelnemers aan de slag gingen, kregen zij weer de opdracht om te bedenken welke begrippen en principes zij tijdens het werken met de robots herkenden.

Een aantal deelnemers (her)kende een aantal robots, maar voor een ander deel van de deelnemers was dit een allereerste praktische kennismaking met het programmeren van / de besturing van robots. Daar waar dat binnen de mogelijkheden van de robots paste, was het de bedoeling dat de deelnemers in een “Blockly-omgeving” de robots programmeerden.

Omdat de deelnemers in de tweede workshop op deze dag expliciete uitleg over programmeren in een “Blockly-omgeving” zouden krijgen, heb ik er voor gekozen om daar in deze workshop niet veel aandacht aan te besteden.

Net als tijdens het werken aan de unplugged opdrachten, werd er ook nu veel samen overlegd en nagedacht over het werken met dit materiaal en over hoe een bepaalde opdracht het best uitgevoerd en geprogrammeerd zou kunnen worden.

Na afloop van deze proeverij vertelden de deelnemers over hun ervaringen met deze robots en over wat zij verwachtten dat door middel van deze robots over computational thinking geleerd zou kunnen worden. Samen bespraken we ook of van bepaalde robots meteen te zeggen is voor welke doelgroep deze geschikt zijn. Geschiktheid is vaak mede afhankelijk van de vaardigheden van de programmeurs en van de moeilijkheidsgraad van de opdracht die gegeven is.  Materiaal dat in eerste instantie geschikt lijkt voor jonge kinderen kan, door de complexiteit van de opdracht, opeens heel goed bruikbaar zijn voor oudere kinderen.

Tenslotte kregen de deelnemers nog een aantal praktische tips en was er de gelegenheid om vragen te stellen.

Hoewel ik het vooraf wel een beetje spannend vond, was het erg leuk om met deze enthousiaste en betrokken groep volwassenen op deze bijzondere locatie te werken. Het was mooi om te merken hoe er tijdens de proeverijen samen bewust nagedacht en gesproken werd over computational thinking en om te zien hoeveel plezier men ondertussen had.

Mocht u ook interesse hebben in vergelijkbaar of ander aanbod op het gebied van computational thinking, neem dan contact op.

Categorieën: Geen categorie