Visio is een organisatie die ondersteuning en onderwijs biedt aan mensen die slechtziend of blind zijn en eventueel een ook verstandelijke, lichamelijke of andere zintuigelijke beperking hebben met als doel zo zelfstandig mogelijk kunnen leven samen met anderen. Visio heeft vijf onderwijslocaties in Nederland.

Binnen Visio wordt er gewerkt aan een leerlijn computational thinking specifiek voor de doelgroep van deze scholen en in een eerder stadium had ik samen met anderen hierover al contact gehad met de werkgroep die zich hiermee bezig houdt.

Op maandag 28 oktober was ik op uitnodiging van Visio bij de “Innovatie- en inspiratiedag” in de pas verbouwde school van Visio in Amsterdam om vier workshops te verzorgen.

Vanuit alle vestigingen waren alle leerkrachten en andere bij het onderwijs betrokkenen naar de “studiedag” in Amsterdam gekomen.

Het doel van de dag was om de deelnemers kennis te laten maken met de mogelijkheden die technologie voor mensen met een visuele beperking biedt en hen voorbeelden te laten zien van materialen, lesvormen, initiatieven en technologieën die daarbij passen.

Er was mij gevraagd om leerkrachten en andere bij het onderwijs betrokkenen die werken met leerlingen in de onder- en middenbouw van het basisonderwijs en/of (ernstig) meervoudig beperkte leerlingen te laten zien en ervaren dat je Bee- of Blue-Bots niet alleen kunt inzetten om te leren programmeren, maar dat je ze bijvoorbeeld ook kunt inzetten bij taal- en rekenactiviteiten.

Ik mocht een lokaal gebruiken waarin normaal gesproken kinderen uit de onderbouw les krijgen. Enerzijds was dit een lokaal als veel andere en dus bekend, anderzijds waren materialen en inrichting van dit lokaal ten behoeve van de doelgroep voor mij nieuw en daarmee ook leerzaam.

 

Voor een aantal deelnemers was het een eerste kennismaking met de Bee- of Blue-Bots en een aantal deelnemers gaf aan het moeilijk te vinden deze robots ook bij andere leerinhouden in te zetten. De voorbeelden die ik voorbereid had, had ik niet op zwelpapier (materiaal waarop hetgeen gedrukt is voelbaar is) gemaakt maar dit ging ook meer om het laten ervaren dat koppeling van het gebruik van Bee- of Blue-Bots met onder andere taal- en rekenactiviteiten niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. Afgaande op reacties van de deelnemers was dat goed gelukt.

Mede naar aanleiding van deze dag is mij gevraagd om in de loop der tijd samen met een van de leerkrachten van Visio voor meer vakken en lessen een aantal voorbeelden uit te werken die collega’s zo (eventueel ter inspiratie) kunnen gebruiken.

Ik vind het erg mooi om mee te kunnen denken over hoe leerlingen met een visuele beperking zich ook kunnen ontwikkelen op het gebied van computational thinking, of zoals men binnen Visio zegt: “Wat kan wel?”

 

 

Categorieën: Geen categorie